Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Bienvenido, Inicio de sesión
Logo VUF MinAgricultura

Nombre del Servicio web

May Cha San

Objetivo del servicio web

Sản phẩm máy chà sàn giúp làm sạch bề mặt sàn cho nên nó sẽ mang lại một không gian lao động, học tập và làm việc và học tập sạch sẽ thoáng mát.. Từ đó nâng cao được hiệu quả hơn. Việc kết hợp với các loại dung dịch tẩy rửa chuyên dụng, máy chà sàn giúp làm sạch và diệt khuẩn cho bề mặt sàn tối đa, ngăn chặn những vi khuẩn phát triển, từ đó bảo vệ sức khỏe cho con người. Mặt khác, các thiết bị này có khả năng vận hành êm ái, không gâyô nhiễm tiếng ồn cho người điều khiển máy cũng như những người xung quanh khác. https://dienmayhoanglien.vn/may-cha-san.html

Salida o información obtenida

https://tthtdn.danang.gov.vn/user/vantrunginfo/home/-/asset_publisher/Z9fLeAKxfJzY/blog/may-cha-san-lien-hop-co-chuc-nang-gi-?redirect=https%3A%2F%2Ftthtdn.danang.gov.vn%2Fuser%2Fvantrunginfo%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Z9fLeAKxfJzY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4
http://data.houstontx.gov/datarequest/65a033df-c48d-492b-a391-d797e433215f

http://downloadportal.oase-livingwater.com/web/phamvantrunginfo/home/-/asset_publisher/A5ym/blog/may-cha-san-la-thiet-bi-loai-gi-?redirect=http%3a%2f%2fdownloadportal.oase-livingwater.com%2fweb%2fphamvantrunginfo%2fhome%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_A5ym%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-1%26p_p_col_count%3d3
https://geoportal.kraj-lbc.cz/en/web/vantrunginfo/home/-/blogs/loi-ich-khi-su-dung-may-cha-san-lien-hop
https://www.rakennerahastot.fi/web/phamvantrunginfo/home/-/blogs/may-cha-san-la-gi-co-nhung-loai-nao-
http://www.odrportal.hu/en/web/vantrunginfo/home/-/blogs/su-dung-may-cha-san-lien-hop-co-cong-dung-gi
http://rtsla.khai.edu/web/vantrunginfo/home/-/blogs/3-loi-ich-khi-su-dung-may-cha-san-lien-hop

http://ipc.daknong.gov.vn/vn/1114/45825.htm
http://www.cccbeducacio.org/en/web/vantrunginfo/home/-/blogs/may-cha-san-lien-hop-co-chuc-nang-gi?
http://opr.provincia.caserta.it/web/vantrunginfo/home/-/blogs/su-dung-may-cha-san-lien-hop-co-loi-gi-
https://edu.sepve.org.gr/web/vantrunginfo/home/-/blogs/may-cha-san-co-bao-nhieu-loai
https://cityofkozani.gov.gr/web/vantrunginfo/home/-/blogs/loi-ich-su-dung-may-cha-san-lien-hop
https://adoxx.org/live/web/vantrunginfo/home/-/blogs/loi-ich-su-dung-may-cha-san-lien-hop

Localizacion y repositorio (servidor de aplicaciones)

hanoi

Plataforma de desarrollo

html

Protocolo de acceso

tcp/ip

Tiene autenticación? Cúal?

google

Cantidad de métodos expuestos, nombres y descripción.

Tipos de datos tanto de entrada como de salida por método

Entradas o parametros requeridos por método

Creado el 15/06/2021 4:41 por  
Última modificación realizada el 15/06/2021 4:41 por