Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Bienvenido, Inicio de sesión
Logo VUF MinAgricultura

Nombre del Servicio web

Mua phế liệu nhôm – Mua Phế Liệu 24H

Objetivo del servicio web

Mua phế liệu nhôm – Mua Phế Liệu 24H

Salida o información obtenida

Đơn vị Mua Phế Liệu 24H – Dịch vụ thu mua phế liệu nhôm hiện đang là dịch vụ “hot”  trên thị trường phế liệu vì là nhôm phế liệu có giá thu mua tương đối cao so với những loại phế liệu kim loại khác và nhôm được sử dụng phổ biết trong đời sống hằng ngày vì nhẹ, trong thời gian sử dụng ít hao mòn.
Thông tin liên hệ:
• Địa chỉ: 208 Đường số 18, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, TP.HCM
• Hotline: 0835679468
• MST: 0313857314
• Email: muaphelieu24h.net@gmail.com
• Website: https://muaphelieu24h.net/thu-mua-phe-lieu-nhom

Localizacion y repositorio (servidor de aplicaciones)

Mua phế liệu nhôm – Mua Phế Liệu 24H

Plataforma de desarrollo

Mua phế liệu nhôm – Mua Phế Liệu 24H

Protocolo de acceso

Mua phế liệu nhôm – Mua Phế Liệu 24H

Tiene autenticación? Cúal?

Mua phế liệu nhôm – Mua Phế Liệu 24H

Cantidad de métodos expuestos, nombres y descripción.

Mua phế liệu nhôm – Mua Phế Liệu 24H

Tipos de datos tanto de entrada como de salida por método

Mua phế liệu nhôm – Mua Phế Liệu 24H

Entradas o parametros requeridos por método

Mua phế liệu nhôm – Mua Phế Liệu 24H

Creado el 03/11/2021 20:47 por  
Última modificación realizada el 03/11/2021 20:47 por